english version

NCNL

Het Nationaal Centrum voor Navorsingen in de Logica (NCNL/ CNRL) werd gesticht op 21 mei 1955. Het genootschap beoogt de ontwikkeling en de coördinatie van het onderzoek in zowel de wijsgerige als de wiskundige logica, en dit in de verschillende Belgische universitaire instellingen.

Het Centrum publiceert het tijdschrift Logique et Analyse en de Cahiers du Centre de Logique, organiseert lezingen, seminaries en colloquia. Het steunt het Belgisch Genootschap voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

Onderzoeken van het NCNL maakten de voorwerpen uit van overeenkomsten met het Nationaal Fonds voor Fundamenteel Onderzoek.

 • 1986-1989 — onder de leiding van Jean Ladrière
  Studie van het formeel taalgebruik met intersectie van de logica, van de wijsbegeerte der wetenschappen en met zijn banden met de manieren van werking van de natuurlijke taal, inbegrepen de taal van het gerecht.
 • 1990-1993 — onder de leiding van Diderik Batens
  Studie van het formele betoog, benaderd vanuit de logica en de wijsbegeerte van de wetenschappen, en in zijn relatie tot de verschillende wijzen waarop de natuurlijke taal functioneert, inbegrepen de juridische taal.
 • 1994-1997 — onder de leiding van Diderik Batens
  Studie van de verschillende vormen van de demonstratieve en argumentatieve redeneerwijzen, benaderd vanuit gezichtspunten van de wiskundige logica, de filosofische logica, de toegepaste logica, en de argumentatieleer.
 • 1998-2001 — onder de leiding van Diderik Batens
  Studie van standaard en niet-standaard logica's in betrekking tot hun toepassingscontexten, meer bepaald de wiskunde, de wetenschapsfilosofie, de artificiële intelligentie, de taalfilosofie en de argumentatie.
 • 2002-2005 — onder de leiding van  Jean Paul Van Bendegem
  De relevantie van niet-klassieke logica's voor de wetenschapsfilosofie, de filosofie van de wiskunde en de taalfilosofie.
 • 2006-2009 — onder de leiding van Jean Paul Van Bendegem
  De relevantie van formalisering en de nood aan alternatieve logica's voor de studie van filosofische problemen die voortvloeien uit recente ontwikkelingen in taalfilosofie, filosofie v/d wiskunde, wetenschapsfilosofie en cognitieve wet.

 

  Statuten   Prijs
11 maart 2016