Prijs van het NCNL

Het NCNL reikt elke twee jaar een prijs uit ter bekroning van een masterproef binnen het vakgebied van de logica. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet het om een verhandeling gaan waarin redeneervormen met behulp van formele of informele methoden bestudeerd worden (art. 2 uit de statuten van het NCNL) en die in de drie jaren die voorafgaan aan de uitreiking van de prijs aan een Belgische universiteit ingediend of verdedigd werden.

De prijs bestaat uit een geldsom van 1500 euro, die geldt als vergoeding voor wetenschappelijke onkosten.

Aanvragen, vergezeld van een elektronische versie van de verhandeling, dienen het NCNL te bereiken voor 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de uitreiking van de prijs.

De aanvragen voor de editie van 2018 worden samen met een elektronische versie van de verhandeling per email gericht aan het NCNL ten laatste op 31 december 2017.

 


 

Laureaten

2014
ex aequo
Hiernaux Quentin (ULB)
Masterproef : Étude des relations métaphysiques entre la logique modale et la philosophie des sciences : la logique des noms propres de Saul Kripke et ses implications épistémologiques et nomologiques dans les sciences du vivant (2013)
Regnault Nathalie (ULB)
Masterproef : A study about Hilbert's fifth problem for local groups (2012)
2013
ex aequo
Frans Joachim (VUB)
Masterproef : Het Indispensability Argument. Analyse van het wiskundig realismedebat aan de hand van het gebruik van wiskunde in wetenschap
Van der Meeren Jeroen (UGent)
Masterproef : Axiomatische Benaderingen van Niet-Standaard Analyse
2012
ex aequo
Brouette Quentin (UMons)
Masterproef : Groupes définissables dans les structures o-minimales et groupes de Lie (2009) 
Genten Pierre (UCL)
Masterproef : Le rejet du raisonnement par l’absurde par la logique intuitionniste (2010)
2011
De Vuyst Jonas (VUB)
Masterproef : On Indexicals and Contexts: An Inquiry Into Modal Logic and Artificial Agents (2008) 

 

12 februari 2016